Obnova historických objektov

Divadlo Jána Palárika
Trnava 2016

Súsošie sv. Trojice
Nová Baňa 2016

Fontána „Chlapci s rybkami“
Piešťany 2016