Sochárske, výtvarné a dizajnové dotvorenie verejného aj súkromného priestoru

Návrhy, štúdie projektu a priebežná komunikácia s investorom. Rešpektovanie prostredia v ktorom sa objekt nachádza. Detailné prepracovanie a zodpovedné odovzdanie diela.

Foto: mestská fontána v Púchove

Reštaurovanie a obnova historických pamiatok a objektov

Reprezentačné, firemné priestory, vinotéky, klenbové pivnice, kamenné stavby

Verejné a občianske stavby na kľúč, podľa projektu investora