Sochárske a dizajnové objekty

Dotvorenie verejného i súkromného priestoru dizajnovými, sochárskymi, výtvarnými prvkami. Návrhy a štúdie plôch, objektov až po konečnú realizáciu. 

Dizajnový plot
Limbach 2018

Centrálna fontána námestia
Púchov 2002

Rímskokatolícky kostol
Sverepec 1999